Práce šlechtí člověka

Jistě práce šlechtí člověka. Pomáhá tělesnému pohybu, zatížení nejen svalů, ale i mozku, rozvíjí kreativitu, přináší pocity uspokojení a zadostiučinění. Přináší vše, potřebné k životu. Potraviny, ošacení, kulturní potřeby, vzdělání, péči o zdraví, posilování vztahů mezi lidmi v rámci nutné kooperace při mnoha pracovních procesech. Práce je veskrze pozitivní moment. Nikoliv ale práce v tržním kapitalistickém systému. Tam totiž nepracujete pro radost, ale proto, abyste přežil. Nejste pracovník, jste jenom lidský zdroj (human source), vstup, jako materiál, energie, surovina, které mají na konci přinést maximální zisk a prospěch. Ale nikoliv vám, ale vašemu zaměstnavateli. Až se opotřebujete, budete nahrazení neopotřebovaným lidským http://www.firmafritsch.cz/index.php/exkluzivni/muzikotezdrojem.

Obrana

Nejde se bránit v dnešní totalitě trhu a tzv. demokracie. Lze jen přežít co nejdéle. Relaxovat. Na vlastní náklady. Ale aspoň trochu. Domácí vířivka může být jedním ze způsobů, jak to realizovat.

Práce šlechtí člověka
3 (60%)4